Lad os være lige så engagerede i renheden af vores kystlinje, som vi er i renheden af fortovene!
Med mere end 8 millioner tons plast, der dumpes i havene om året, og konfronteret med langsommeligheden i politiske beslutninger, siger vi, at kun producenter, drevet af markedets efterspørgsel, vil være i stand til at vende denne tendens. Forbrugerne efterspørger i stigende grad genanvendt plast. Hvor står vi?
Ved effektivt at rense floder og havne ville vi fjerne 80% af plast fra havene: det er værd at se, hvad vi kan gøre, ikke?